írta és a szavakat rendezte Luzsányi Tamás

mattsak

FADE IN

INT. SZOBA – NAPPAL

F1 és F2 egy asztalhoz készül leülni. Az asztalon egy vászon sakkmező, a bábuk egyelőre hiányoznak, egy dobozban vannak a vászon mellett. A két férfi leül az asztalhoz és közösen elkezdik kivenni a figurákat. A vászon mellé rakják azokat. F1 kinyitja az asztalon lévő sakkkönyvet, beleolvas és mutogat, hogy F2 hogyan pakolja fel a bábukat. F2 gyorsan végez, F1 a könyvet nézi, majd a sakkmezőt, majd megint a könyvet. Bólint, majd leteszi a könyvet.

F1

Sok szerencsét!

F2

Viszont!

VÁGÁS: F2 kezét látjuk, ahogy az egyik bábut megfogva, felemelve azt átrakja a sakkmezőn.

EXT. UTCA – NAPPAL

VÁGÁS: Idős néni kezét látjuk, aki hasonló mozdulattal, mint F2 egy 500 Ft-ost nyújt át az utca szélén ülő hajléktalan remegő kezeibe.

A hajléktalan nem győzne hálálkodni, de az idős nő gyorsan tovalibben. A hajléktalan feláll és egy élelmiszerboltba tér be.

INT. POSTA – NAPPAL

Az idős néni a közelben lévő posta ajtaján lép be. Látja, hogy nagy a sor, de nem látszik rajta semmilyen bosszankodás. Odasétálna a hosszú sor végére, de a soron következő férfi megfogja kezét és int, hogy nyugodtan álljon be elé, legyen Ő a következő. A néni hálásan nézi a férfit, de a sorban lévő emberek tekintetére is kíváncsi, végigméri őket, akik mindannyian mosolyogva „bíztatják”, álljon csak be legelőre. A néni így is tesz.

A sort látjuk, ahogy lassan halad előre, az emberek közben beszélgetnek, 2-3-an együtt nevetnek. Lassan a falon lévő órára közelít a kamera.

VÁGÁS: Az óra lassan megy előre.

INT. SZOBA – NAPPAL

VÁGÁS: Az óra teljesen leáll, majd elkezd egyre gyorsabban visszafelé járni. A kamera lassan eltávolódik a számlapról, a két férfit látjuk, ahogy továbbra is sakkoznak, a bábuk fele van csak a mezőn.

F1 és F2 arca is idegesnek látszik. Néhány izzadságcsepp is le-lecsorog az arcukron.

F1

Mit gondolsz?

F2

Nem lesz könnyű játszma. Sakk!

F1 felszisszen. F2 arcáról azt lehet leolvasni, hogy nem tudott mást csinálni. F1 lép egyet a királyával.

F1

Jó, ha Te oda, akkor én ide. Sakk elhárítva.

Mindketten mosolyognak.

Vágás: F2 egy előtte lévő papir darabra rajzolgat, firkálgat nonfigurativ ábrákat.

EXT. UTCA – ESTE

Egy DVD kölcsönző falán lévő reklámtáblát néhány fiatal festékszórókkal alakitja át. Szemből, a tábla „szemszögéből” látjuk őket.

EXT. UTCA – NAPPAL

Ugyanazon DVD kölcsönző előtt sűrű járokelőmozgás. Néhányan megállnak a bolt előtt és elismeréssel nézik az ajtó jobb oldalán lévő reklámtáblát, azt amelyiket az este a fiatalok kipingáltak. Látjuk a DVD kölcsönző bejáratát. A jobboldalon igényesen elkészitett filmekből álló montázs. A másik oldalra épp egy üres raklámtáblát helyez ki a tulajdonos. Ő is elismeréssel nézi a másik plakát tartalmát.

Vágás: A tulaj egy eldölt posztert állít fel és támasztja a falnak.

INT. SZOBA – NAPPAL

Vágás: F1 egy eldölt futót állit vissza a sakktáblára.

F2

Azért figyeljünk oda. Nem lesz ez egyszerű játszma. Ne bizd el magad!

F1

Na igen. Kicsit elnéztem, bocs.

F2

Már nem sok bábu van hátra, talán beleférhetünk az időbe. Koncentráljunk!

F2 odébbrakja az egyik bábut. Kiváncsian figyeli mi lesz partnere következő lépése.

F1

Ez nagyon jó lépés. Utat nyit jobbról nekem. Köszi!

Vágás: F2 bal mutató ujjával az asztalon dobol monoton.

EXT. AUTÓBAN – NAPPAL

Vágás: Az autó sofőrje ujjaival ütögeti a kormánykereket.

Kissé kihajolva a sofőr előretekint, hogy megnézze mekkora lehet a sor. Eközben véletlenül a kezével megszólaltatja az autó dudáját. Megijedve veszi gyorsan le kezét. Idegesen tekint körbe, hogy a többi autós vajon mit szól hozzá. Egy rövid ideig semmi nem történik, majd a többi autós egy ismerős dallamot kezd el közösen „eldudálni”. A sofőr megnyugszik és elmosolyodik. Az autósor együtt énekli a dal refrénjét. A sofőr a dallamra ütögeti a kormánykereket.

Vágás: Sofőr felrakja napszemüvegét.

INT. SZOBA – NAPPAL

Vágás: F2 olvasó szemüvegét magán tudva lapozgat a könyvben.

F2

A könyv azt irja, hogy, hogy ilyenkor választhatsz, hogy melyik bábut akarod visszarakni. Nincs már sok választásod. Szóval melyik legyen?

F1

A bástyát választom. Jól fog jönni.

F2 odanyujtja F1-nek a világos bástyát.

F1

Köszi. Most akkor Te jössz!

F2

Tudom, tudom.

F2 hátradől a székében, homlokán kissé gyöngyözik a veriték.

Vágás:

F2 felemeli poharát és kortyol egyet a vizből.

INT. STUDIO – ESTE

Vágás: TV studióban két szembenálló politikus, illetve egy moderátor foglal helyet. Egyik politikus éppen a vizes poharát teszi vissza az asztalra.

MODERÁTOR

Következő kérdés. Mit gondolnak egymás programjáról.

POLITIKUS1

Azt hiszem, hogy kollégám nevében is mondhatom, hogy egymásról, illetve terveinkről, elképzeléseinkről a lehető legnagyobb tisztelettel gondolunk és beszélünk. Úgy vélem, hogy programjaink között nincs is olyan nagy különbség, csupán annyi, hogy bizonyos területeken máshova tesszük a hangsúlyt. De megigérhetem, hogy, ha kollégám és pártja lesz a választás győztese, akkor minden erőnkkel azon leszünk, hogy támogassuk, segitsük kormányzásukat.

POLITIKUS2

Kollégám jól beszélt. Minden szavával egyetértek, nem tudnám többel kiegésziteni.

Vágás: a két politikus mosolyogva fog kezet. Ráközelit a kamera kezeikre.

INT. SZOBA – NAPPAL

Vágás: A kamera közelről mutatja a kezet fogó F1 és F2 kezeit, majd a kép lassan eltávolodik. F1 és F2 vidáman szoritják egymás kezeit.

F1

Ez igazán jó játék volt. Élveztem nagyon. Örülök, hogy sikerült eljutnunk a végére.

F2

Akárcsak én. Legközelebb is játszhatnánk.

F1

Én benne vagyok.

A kamera lassan föléjük emelkedik és a sakktábla felé fordul. A fét férfi elhagyja a szobát.

A sakktáblán a bábuk a sakk szabályai szerinti kezdő állapotban vannak. A tábla mellett a könyv kinyitva áll. A kamera lassan ráközelit. Áttünés, sötét képernyőn a következő szöveg olvasható:

”A Matt-Sakk lényege, hogy előre rögzitett és később leirásra kerülő szabályok szerint a véletlenszerűen vagy a Matt-Sakk szervezet által jóváhagyott elrendezésben felállitott fekete, illetve fehér bábukat úgy mozgassuk, illetve a kezdetekben fel

nem helyezett bábukat úgy tegyük a táblára, hogy adott idő alatt eljussunk a 2. ábrán látható elrendezéshez.”

A szöveg alatt egy kezdő Sakk felállás látható, alatta 2.ábra felirattal.

Vége főcim: „2010., Eagia bolygó”

FADE OUT

 

Vélemény, hozzászólás?